PENSIONREGLEMENT DIERENPENSION THE ANIMAL FARM

1.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. Zon - en feestdagen zijn wij gesloten. Voor alle huidieren geldt: Halen en brengen volgens afspraak !

 

2.

Dierenpension The Animal Farm verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven dier. Mede gelet op de unieke wijze van opvang (honden niet in een hok, maar loslopend op een boerderij) bent u zich bewust dat uw huisdier verwondingen kan oplopen. Het pension aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade.

 

3.

Het in dierenpension The Animal Farm afgegeven dier dient minimaal 3 weken te voren te zijn ingeŽnt met de wettelijke entingen. Entingsbewijs d.m.v. vaccinatieboekje of paspoort dient gedurende het verblijf van uw huisdier aanwezig te zijn in dit pension. Het pension is gerechtigd uw huisdier te weigeren indien u geen geldig entingsbewijs kunt overleggen.

 

4.

Dierenpension The Animal Farm is gerechtigd, in geval van verwondingen, ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier een dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met verwonding, ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier komen voor rekening van de eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven.

 

5.

De eigenaar dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven is op de laatste dag van de pensionperiode betaling verschuldigd. De eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft gegeven is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.

 

6.

Dierenpension The Animal Farm is gerechtigd, indien de pensionkosten niet volledig zijn voldaan, afgifte van in het pension gegeven dier te weigeren.

 

7.

Dierenpension The Animal Farm heeft het recht om het gastdier onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de klant indien: - de klant, zonder nader bericht, het dier niet ophaalt binnen 2 weken na de overeengekomen pensionperiode. - indien een tussentijdse nota van Dierenpension The Animal Farm gedurende 10 dagen door de klant onbetaald blijft.

 

8.

Uw huisdier dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn. Indien blijkt dat hieraan niet is voldaan, zullen de kosten van het alsnog ongedierte vrijmaken van huisdier, verblijven en/of medegasten, worden doorberekend aan de eigenaar van het huisdier.

 

9.

Reserveringen kunnen telefonisch of per email worden gedaan. Dierenpension The Animal Farm heeft het recht om, na acceptatie van de gemaakte reservering, een aanbetaling te vorderen van 50% van de totale verblijfskosten. Zodra het bedrag is bijgeschreven is de reservering definitief. Reserveringen kunnen tot 21 dagen voor de gereserveerde periode worden geannuleerd, de aanbetaling wordt dan minus € 30,00 administratiekosten geretourneerd. Bij annuleren korter dan 21 dagen, ongeacht om welke reden, zullen wij de volledig gereserveerde periode in rekening brengen. Indien uw huisdier eerder wordt opgehaald dan de overeengekomen reserveringsperiode zullen de gereserveerde dagen in rekening worden gebracht.

Dierenpension The Animal Farm biedt klanten de mogelijkheid om kosteloos een gereserveerde periode maximaal twee dagen in te korten of te verlengen. Dit mag tot uiterlijk 21 dagen voor het begin van de gereserveerde periode.
Indien er een wijziging plaats vindt in een bestaande reservering en het verschil is meer dan twee dagen, dan komt de oorspronkelijke reservering automatisch te vervallen en een nieuwe reservering zal dan tot stand gebracht worden. Mocht het pension op het moment van de wijziging in de betreffende periode vol zitten, dan betekent dit dat de hond, indien de eigenaar dit wil, op de reservelijst geplaatst kan worden. Dierenpension The Animal Farm kan echter geen garantie geven dat de hond daadwerkelijk in de gevraagde periode geplaatst zal worden.

 

10.

De meegebrachte spullen dienen te zijn voorzien van een naamlabel van het huisdier en de achternaam van de eigenaar. Zoek raken en/of schade aan de spullen is voor risico van de eigenaar.